Wat we geloven

We geloven dat de Bijbel het Woord van God is. Dat er een God is die eeuwig bestaat in drie personen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, alle in een wezen.
We geloven in de Godheid van Jezus Christus, in zijn geboorte uit een maagd, Zijn leven zonder zonde, Zijn wonderen, Zijn plaatsvervangende dood aan het kruis, Zijn opstanding en Zijn opgaan naar de rechterhand van de Vader, Zijn heerschappij over Zijn Kerk en dat Hij terug zal komen in majesteit en heerlijkheid.
We geloven in de redding van zondige mensen door Gods genade door het geloof.
We geloven in het werk van de Heilige Geest in de harten en levens van de gelovigen, opdat zij heilig en gehoorzaam kunnen leven en op een vruchtbare manier kunnen uitreiken in de bediening van verzoening.
We geloven in de eenheid van gelovigen in onze Heer Jezus Christus, voor het welzijn van Zijn Lichaam, de Kerk – ons getuigenis in de wereld voor Zijn heerlijkheid.
We geloven dat Christus de Kerk opdracht heeft gegeven om de wereld in te gaan en discipelen te maken van alle volken; hen te dopen en hen te onderwijzen om Jezus gehoorzaam te zijn in alles waartoe Hij opdracht gaf.
We onderschrijven het Lausanne Convenant uit 1974.