Interface - voor leiders

De Kerk is nu op ieder continent vertegenwoordigd. Zij is nog nooit zo geografisch en cultureel divers geweest als vandaag. Het is tijd om na te denken over hoe de Kerk verder kan bouwen aan de uitbreiding van Gods Koninkrijk in deze nieuwe context. In het Interface  programma onderzoeken we samen de theologie achter ‘de missionaire kerk’, en we bezien welke componenten in een dergelijke kerk aanwezig zouden moeten zijn.  

Inhoud

Interface verkent de Bijbelse, historische, strategische gebieden van het missionaire gedachtengoed, waarbij sterk de nadruk wordt gelegd op Gods primaire verlangen en plan voor de wereld. We werken samen toe naar een hedendaagse vertaling van dit denken naar de kerk van nu. Het Interface programma is uitermate geschikt voor een dag waarbij alle leiders van de gemeente (voorgangers, kerkenraad, jeugdwerk, gebedsbediening enz.) verzamelen rondom het thema 'missionair zijn'. Ook organiseren we landelijke Interface-bijeenkomsten (vanaf 2024). Op het moment is het Interface programma alleen in het Engels beschikbaar. We werken aan een Nederlandse versie.

VERDER
Stuur ons een email als je wel eens wilt doen met een open Interface seminar, of als je het seminar eens in je eigen kerk/ gemeente wilt organiseren.