Onze geschiedenis

De Kairos cursus is ontstaan in de Filipijnen in 1990. De aanleiding voor de ontwikkeling van die cursus was een tweetal zendingsconferenties in dit land. Tijdens deze conferenties beseften de verschillende aanwezige kerkleiders dat men omringt was door onbereikte bevolkingsgroepen, maar dat de Kerk niet structureel naar hen uitreikte. Die realisatie maakte dat men daarin verandering wilde brengen, maar al snel bleek dat het gebrek aan kennis en begrip over interculturele zending een groot obstakel was. Om dit obstakel te overwinnen werd een zendingscursus ontwikkeld die nu de naam Kairos cursus draagt. De cursus is ontworpen op basis van het ‘World Mission Book’ van dr. Jonathan Lewis en de training ‘Perspectives on the World Christian Movement’ van het Institute of International Studies in het US Center for World Mission.

De cursus bleek een schot in de roos. Inmiddels hebben meer dan 20.000 Filipijnse gelovigen de cursus gevolgd. Mede als gevolg van de Kairos cursus wordt er nog steeds structureel uitgereikt naar de onbereikte buren. Door dit succes begonnen zendings- en kerkleiders uit andere landen geïnteresseerd te raken in de Kairos cursus. Nu, meer dan twintig jaar later, wordt de Kairos cursus in meer dan 100 landen gegeven. Voor heel veel christenen is het een belangrijke factor geweest in het krijgen van een Bijbels wereldbeeld en begrip van Gods hart voor de volken. De Kairos cursus wordt beschikbaar gesteld door Simply Mobilizing International.

Ontwikkeling van Kairos in Nederland
De Kairos cursus is naar Nederland gebracht door Kathryn Weavers uit Nieuw Zeeland. Zij had de handschoen opgenomen om te gaan onderzoeken of de Kairos cursus een zegen zou kunnen zijn voor de Kerk in Nederland. Haar onvermoeibare inzet en toewijding resulteerde uiteindelijk in de eerste Kairos cursus op Nederlandse bodem. Dat was in 2009 in het hoofdkantoor van de WEC in 2009. Daarna volgden enkele andere locaties. De toen nog Engelstalige cursus werd veelal enthousiast ontvangen. Al snel (2012) werd er een team geformeerd dat de cursus ook in het Nederlands wilde aanbieden, en zo begon het grote werk van vertalen en contextualiseren. Het centrum van deze grote inspanning lag in Heidebeek, Heerde. Dit was ook de tijd waarin een aantal organisaties besloten om samen te gaan werken om de Kerk in Nederland te gaan dienen met de Kairos cursus. De organisaties van het eerste uur waren de inmiddels gefuseerde ABC-gemeenten, stichting CAMA-zending, Jeugd met een Opdracht (YWAM) en Wereldevangelisatie voor Christus (WEC). 

In 2014 was de cursus vertaald en werd het voor de eerste keer aangeboden in de Nederlandse taal. In 2014 en 2015 draaiden we een aantal proeven om de vertaling te testen. Vanaf 2016 was de cursus helemaal vertaald en nam het aantal gemeentes en organisaties dat de cursus graag wilde gebruiken snel toe. In de paar jaar totdat Corona toesloeg volgenden maar liefst 1.200 Nederlanders de cursus. De Corona-pandemie (2020 – 2021) zorgde natuurlijk voor een stagnatie in het aantal cursussen, hoewel er wel een paar online zijn uitgevoerd. Aan de andere kant gaf de pandemie ons de kans om de Kairos cursus verder aan te scherpen, en wat verbeteringen door te voeren. We willen de vernieuwde en verkorte Kairos cursus eind 2023 gaan gebruiken. We hebben gezien dat de Kairos cursus een geweldige zegen brengt voor de Kerk. Menig kerkleiders getuigt dat de cursus een positieve impact had op het ‘missionair zijn’ van de gemeente. Zowel dichtbij als verder weg.

Naast de vernieuwde Kairos cursus werken we hard om begin 2024 twee nieuwe programma te introduceren. Het eerste programma – The Unfinished Story – is ontwikkeld voor kleine groepen, dat men dan op eigen initiatief kan doorlopen met behulp van onze website. Het tweede programma (Interface) is een eendaags seminar voor kerk- en bedieningsleiders die graag willen dat de kerk uitreikt naar de wereld om ons heen. Omdat we niet alleen meer de Kairos-cursus aanbieden hebben we ook de naam van onze samenwerking veranderd. We doen onze activiteiten vanaf 2023 onder de noemer Simply Mobilizing Nederland.