Comité van aanbeveling

De volgende christelijke leiders adviseren de Kairos cursus voor kerk en christen.

Ds. Orlando Bottenbley – Parttime voorganger van baptistengemeente De Verbinding in Amsterdam en van Vrije Baptistengemeente Nehemia in Dokkum. Daarvoor was Bottenbley voorganger in de Bethelgemeente Drachten die bij zijn vertrek ruim 4.500 leden telde.
Orlando heeft de Kairos cursus zelf gevolgd en werd fan. De cursus heeft hem zelfs dermate geïnspireerd dat hij er een serie preken aan gewijd heeft.
Ds. Bottenbley zei over de Kairos cursus: „Op een zeer inspirerende manier opent de Kairos cursus de ogen voor Gods reddingsplan met de wereld, en het maakt dat je daarbij betrokken wilt zijn.”

Jeff & Romkje Fountain – Jeff leidde samen met zijn vrouw Romkje Jeugd met een Opdracht (JmeO) Heidebeek van 1980 – 1993. Van 1990 – 2010 was hij directeur voor Jeugd met een Opdracht Europa. Op dit moment is hij directeur en oprichter van het Schuman Centrum voor Europese Studies. Dit studiecentrum wil Bijbels perspectief bieden op de Europese geschiedenis en christelijke waarden in Europa. Hij heeft ook enkele boeken geschreven. De meest bekende titel van zijn hand is wellicht Leven als volk van hoop. Het gaat in op de wijze waarop christenen in Europa een rol kunnen en moeten spelen in de toekomst van Europa.
Romkje richtte in 1973 de Nederlanse tak van Jeugd met een Opdracht op en heeft sindsdien in allerlei hoedanigheden leiding gegeven aan het werk in Nederland. Beiden bevelen de cursus van harte aan.  

Joop Strietman – Joop is voormalig directeur van Operatie Mobilisatie (OM) Nederland, nadat hij de Nederlandse tak van OM in 1977 had opgericht. Hij is daarnaast een graag gezien en gehoorde spreker. Toen een werkgroep bezig was om de Kairos cursus naar Nederland te brengen sloot Joop zich al snel aan. Na de cursus gevolgd te hebben is hij cursusleider geworden en heeft als zodanig menig cursus geleid. Inmiddels is Joop met pensioen, maar hij gaat nog wel graag voor in diverse gemeentes in heel Nederland.

Drs. Kezia Schoonveld-van der Zwan – Kezia gaat regelmatig voor in kerkdiensten, meestal van de PKN, o.a. over zending. Ze studeerde theologie aan de VU. Ze werkte van 1996 tot 2003 als Bijbelvertaler in Ghana. Sinds 2003 is ze binnen WEC Nederland o.a. verantwoordelijk voor sociale veiligheid. Kezia zet zich al bijna 20 jaar in voor de zorg voor zendingskinderen, in samenwerking met andere zendingsorganisaties.  Ze volgde zelf de Kairos cursus en kan die van harte aanbevelen. Veel van wat ze geleerd heeft geeft ze door als ze spreekt over zending.

Ds. Gerard Grit – voorganger VBG Lemmer. Gerard is een relatief jonge voorganger in Friesland. Ook hij raadt de cursus van harte aan.

Ds. Bert Boer – voorganger VBG De Fontein in Emmeloord. Bert heeft zelf de cursus gedaan is warm voorstander van de cursus. Hij zei over de cursus: “Een verfrissende, Godgerichte kijk op ‘gemeente zijn’, met zending als DNA.”

Bart Hamer – Bart Hamer is voorzitter van de zendingscommissie van de Vrije Evangelische gemeente Oldebroek. Daarvoor was hij enkele jaren zendingsoudste. Bart en zijn vrouw Janny zijn na de cursus de geleerde principes actief gaan uitleven, en dat heeft geweldig veel mooie ontwikkelingen teweeggebracht. Hij merkt op dat de Kairos cursus mensen zegent met een gezonde kijk op de wereld, God en de Kerk. Maar hij ziet ook dat deelnemers na de cursus met veel meer gemak een actieve plek vinden in de kerk, de samenleving en zending.

Martin K. – Op dit moment werkt Martin in Afrika als zendingswerker onder een onbereikt volk. Hij kwam met Kairos in aanraking toen hij nog voorzitter was van een kerkenraad, en ook hij vindt de cursus een must voor iedere christen.