Over missionair zijn

Op deze pagina posten we regelmatig nieuwe gedachten de missionaire kerk en christen. Ter overdenking, inspiratie of ontwikkeling.

Een kerk waar Paulus trots op zou zijn

De meeste christenen op deze wereld zijn verbonden aan een kerk, of hebben op zijn minst wel eens een lokale kerk bezocht. Dat geldt des te meer voor onze broeders en zusters in de niet-westerse wereld, omdat zij veel meer waarde hechten aan gemeenschap. Lokale kerken hebben een grote invloed op de vorming van overtuigingen, waarden en het wereldbeeld van haar bezoekers. En die onzichtbare werkelijkheden bepalen op hun beurt de levensstijl, acties en het gedrag. Je zou kunnen zeggen: als een gelovige niet effectief meewerkt aan Gods agenda voor de wereld, dan weet je dat er iets mis is! Hoogstwaarschijnlijk op het gebied van die onzichtbare werkelijkheden, zonet vermeld.

Als we in vogelvlucht naar de inhoud van Paulus zijn brieven naar de gemeentes kijken, dan zien we dat Paulus de volgende zaken benadrukte:

  • Zorg in het geloof (doctrine en geestelijkheid)
  • Aan Jezus gelijkvormig gedrag (jegens andere gelovigen en de wereld)
  • Deelname in de groei van Christus Koninkrijk (bediening in het Lichaam en de wereld)

Als we dit in een diagram proberen te vangen, dan krijgen we een schematische weergave van een kerk waar Paulus waarschijnlijk trots op zou zijn.

De Kerk heeft twee belangrijke componenten, de in- en de output. Aan de inputkant ligt de nadruk op zorg, terwijl er aan de outputzijde aandacht is om christenen toe te rusten voor effectief dienstbetoon. De nieuwe gelovige begint te begrijpen dat er meer is dan alleen Gods liefde voor hemzelf en dat God een plan heeft voor zijn leven, maar dat GOD EEN PLAN HEEFT en dat Hij in zijn liefde voor hem een speciale plaats heeft in Zijn plan. Zodat de kerk (Gods mensen) gaat uitreiken in een Koninkrijksbediening op de plek waar God hen heeft geplaatst.

Om over na te denken:

  • Wat zijn jouw gedachten hierover?
  • Wat zijn op dit moment belangrijke thema’s in jouw gemeente? Waar zou je die thema’s plaatsen in het diagram?

Door Max Chismon
directeur Simply Mobilizing International
Geplaatst op 5 juli 2023.

Reageren kan op [email protected]