De Kairos cursus

Kairos geeft een Bijbelse kijk op de wereld en onszelf, zodat we nog effectiever een verschil kunnen maken in deze wereld voor God.

INHOUD

  • BIJBEL – we gaan op zoek naar de rode draad in de Bijbel.
  • GESCHIEDENIS – we bestuderen of we God zien werken in de geschiedenis.
  • STRATEGISCH – we onderzoeken wat God nou precies van ons vraagt als wereldburger.
  • CULTUREEL – we gaan ondervinden hoe verrijkend en uitdagend het is om naar mensen uit te reiken die anders zijn dan wijzelf.
Thoughtfull lady

LEERACTIVITEITEN
Kairos voorziet in een divers pallet van lesactiviteiten, zoals Bijbelse overdenkingen, klassikale uitleg, lesvideo’s en documentaires, gebed voor verschillende religieuze blokken en gespreksgroepen. Daarnaast ga je actief aan de slag met een leesmap vol met inspirerende en diepgaande artikelen van vooraanstaande theologen, geschiedkundigen, missionaire werkers en andere ervaringsdeskundigen. 

WELKE INZET IS NODIG?

  • deelname aan de informatieavond op locatie, en/of de introductie-les doen op deze website.
  • meedoen aan vijf klassikale sessies van 2 tot 3 uur op locatie, en het huiswerk doen na iedere sessie (ca. 1,5 uur (licht) of 2,5 uur (uitgebreid).
  • volgen van een online sessie op deze website.
  • meedoen op de afsluitende (zater)dag. Een gezellige, leerzame en interactieve dag. Vaak gedaan op een bijzondere locatie.

KOSTEN
De kosten voor een Kairos cursus zijn afhankelijk van de plaatselijke mogelijkheden en regelingen, zoals zaalhuur, kosten catering, reiskosten van het cursusteam etc. De ervaring leert dat de kosten varieerden van € 50 – € 100 per deelname. Dat is inclusief het cursusboek, catering etc.

VOLGENDE STAP?